Talent Management - B4Talent

"Make each other strong, by helping each other achieve more"

Naast Strategische Organisatie Ontwikkeling richt OBT zich op Talent Ontwikkeling van Junior, Medior en Senior profielen op een HBO/WO-niveau in Organisaties. De perfecte match tussen talent en organisatie. Deze propositie valt onder de naam ‘B4Talent’.

We zien dat de invloed van command and control als leiderschapsmodel bij het bereiken van Organisatiedoelen af neemt en de invloed van individuen en geïndividualiseerde systemen binnen het netwerk toe neemt. Dit vraagt logischerwijs om nieuwe vormen van leiderschap die beter zijn toegesneden op deze complexe dynamiek. Vanuit deze ontwikkelingen zullen de talenten van het individu een nog grotere invloed uitoefenen op het resultaat van de onderneming.

De kracht, het probleemoplossend vermogen, de flexibiliteit en de wendbaarheid van de Organisatie wordt in hoge mate bepaald door de persoonlijke talenten van haar medewerkers. De flexibiliteit en wendbaarheid van de Organisatie wordt mede sterk bepaald door de persoonlijke talenten van de medewerkers.

De uitdaging hierbij is dat Organisaties meer en beter gebruik kunnen maken van de persoonlijke talenten, kwaliteiten en interesses van hun medewerkers. De valkuil daarbij is dat we in de praktijk blijven denken in kokers, met het risico te weinig attentie en inzicht te hebben in de talenten van de medewerkers. 

Onze passie ligt in het creëren van de optimale match tussen de doelstellingen en waarden van de Organisatie en de persoonlijke talenten, waarden en kenmerken van hun medewerkers.

Visie-identificatie, zingeving en zelfontplooiing zijn de sleutelelementen waarop mensen hun engagement baseren en hun energie gaan richten op de doelstellingen van ontwikkeling. Succes voor bedrijven wordt bepaald door het bieden van ruimte aan mensen op basis waarvan mensen hun verantwoordelijkheden en activiteiten als persoonlijk eigendom kunnen zien.

Dienstverlening die zich vanuit de partnerrol voor Organisaties en instanties richt op de duurzame en succesvolle match tussen Organisatiedoelen en persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, waarden en eigenschappen van (potentiële) medewerkers.

In een partnership halen we zowel verticaal als horizontaal alles uit de Organisatiemogelijkheden en -doelen.

De persoonlijke identificatie van werknemers, met de Organisatiecultuur waarin zij werken, is een cruciale en voorwaardelijke succesfactor bij het bereiken van de doelstellingen van de Organisatie. Bovendien zijn Sociale Relevantie en Organisatiecultuur onlosmakelijk en voorwaardelijk met elkaar verbonden. Waarom draait u het niet om? :

Besteed 80% van je tijd aan het beter, leuker en slimmer maken van de Organisatie
0%

Zoals Steve Jobs zei: “Het heeft geen zin om slimme mensen aan te nemen en hen te vertellen wat ze moeten doen; we nemen slimme mensen aan zodat zij ons kunnen vertellen wat we moeten doen”.

We hebben als Organisaties goud in handen, als we de mensen en hun talenten beter benutten. Dit is de perfecte Match voor duurzaam succes!

Hoe kunnen we u helpen?

Onze kernbeloften

Onze diensten

– Talentmanagement
– Organisatieanalyse
– Structuur-design
– Cultuur- en Leiderschapsadviezen

– Persoonlijkheidsanalyse
– Eigenschappen
– Ambitie en drijfveren
– Leiderschapsanalyse
– Teamanalyse

– Persoonlijke ontwikkelingsplanning
– Rolontwikkeling-effectiviteit

Onze toegevoegde waarden

Redenen om gebruik te maken van een externe Talent Coach